Tag Archives: Ayin Hara

Ayin Hara

AIN HARA Ojo malo y no mal ojo 24:2 – Vaisa Bilaam et einav Rashi: Ain raa, Ruaj gevoha, nefesh rejaba Zohar, Bereshit 68b, zohar Vaikra 63b Baba Batra 60a Avot 2:9 – R.Eliezer ayin raa – R.Yona Bilam tenia … Continue reading

Posted in Balak | Tagged , , , | Comments Off on Ayin Hara